Cho mùa thu đã mất

Sáng tác: Đỗ ThụyĐỗ Dũng | 141


[Dm] Rơi trên lối [Gm] về chiều thu vàng lá
Gió lùa xao [Bb] xác gió về tan nát lòng [Am] mây ơi
[Dm] Một mùa thu rơi trong tàn [Bb] úa
Nghe tình đã [Gm] chết trong mắt hững [A] hờ
Nghe hồn đang [Gm] khóc khi lòng [A] chợt ngất cơn [Dm] say

Có mùa [Bb] thu đi không ngoảnh [Dm] mặt
Có mùa [A] ngâu đi về viễn [Dm] xứ
Lãng [Gm] đãng một trời mưa [C] bay
Hiu [F] hắt một ngọn [Bb] heo may
Thôi [Gm] hết một thời mê [A] say mùa thu [Dm] ấy
[Gm] gió cuốn ngày dài lê [C] thê
Đã [F] hết tuổi đời đam [Bb] mê
Em [Gm] nhé còn lại trong [A] ta chút [Dm] gì

Mùa [Gm] thu ơi em đâu còn [Bb] nữa
Ta [Gm] cũng hết thu [Dm] tuổi đời
[Gm] Mùa thu ơi tiếng gầm vô [C] vọng
Gửi hư [A] không gửi cõi vô [Dm] cùng

Nghe bài hát