Một người đi một người quên

Sáng tác: Lê Quang | 193


1. Một lần biển [Am] hát ru giấc ngủ [F] đêm
Một lần biển [G] êm dìu tình lên chơi [C] vơi
Một lần biển [Am] khóc rơi trên môi [Dm] ai
Một lần em [E7] đi biển cồn cào bão giông

2. Tình nào chợt [Am] đến tay ấm bàn [F] tay
Rượu nào chẳng [G] say giờ chỉ mình ta [C] uống
Đừng có tiếc [Am] nuối em ơi em [Dm] ơi
Thà mình xa [E7] nhau còn hơn gần [Am] nhau [E7]

ĐK: [C] Đêm dài như mùa đông
Một mình [F] tôi đi [E7] trên đôi chân [Am] trần
Lạnh buốt đêm [G] dài, tình phai tình phai
Biết [C] không biết không [Am] em ơi
Dù tình lên [Em] khơi [A7] biển cạn non [Dm] mòn
[G] Xin một lần tạ [C] lỗi, tạ lỗi [G] với đêm, tạ lỗi [C] với em [E7]

3. Một lần ngồi [Am] khóc mưa qua trăm [F] năm
Thà một lần [G] quên ngàn đời còn tiếc [C] nuối
Một mình ngồi [Am] hát ru đêm xa [Dm] người
Một lần người [E7] đi một lần người [Am] quên

Nghe bài hát