Rung khúc tình sầu

Sáng tác: Song Ngọc | 176


1. Hôm [A] nay đâu phải vào [E7] thu
Tại sao có chuyến viễn du lấy [A] chồng
Người đi pháo đỏ nhuộm [C#m] đường
Tôi về ôm [Bm] mối hận lòng đau [E7] thương

2. Hỏi [D] em, em còn nhớ [E7] không?
Hỡi người áo [B7] thắm má hồng tôi [E7] yêu
Thề [Bm] non hẹn biển bao [D] nhiêu!
Bây giờ là [E7] thế tình ơi hỡi [A] tình

3. À [A] ơi ơi à tình [D] ơi
Tình là cơn [A] sóng tình sầu thiên [D] thu
À [Bm] ơi, ơi à à ơi
Tình là biển [E7] vắng lẻ loi đứng [A] nhìn

4. Năm [A] xưa em mặc áo [F#m] hồng
Hôm nay áo [C#m] mới theo chồng về [Bm] xa
Tình [E7] ơi tưởng tình đậm [Bm] đà
Tình sao nỡ [E7] giết ơi à tình [A] tôi

* Tình [A] ơi ơi à tình [D] ơi
Buồn [E7] ơi ơi à, buồn [A] [ơi

Nghe bài hát