Tháng mười hoa cúc

Sáng tác: Phạm Anh Dũng | 176


Bây [F] giờ là tháng [Dm] mười
Em [F] hiền như hoa [Bb] cúc
Sao [C] anh không là [Gm] đất
Cho [Am] em ngả vào [Gm] lòng [C7]

Bây [F] giờ là tháng [Dm] mười
Em [F] như hoa cúc [Bb] nhỏ
Sao [C] anh không là [Gm] gió
Thổi [C7] mùa thu vào [F] em

[F] Bây giờ là tháng [Dm] mười
[F] Em gầy như nhánh [Bb] cúc
[Gm] Sao anh không là [C] mưa
[Bbm] Cúi hôn từng cánh [C7] lá

[F] Bây giờ là tháng [Dm] mười
[D7] Em mong manh như [Gm] cúc
[C] Sao anh không là [Gm] nắng
[Bbm] Ôm em ấm một [F] ngày

Tháng [F] mười tháng mười [Am] đến
Mùa [D7] thu mùa thu [Gm] qua
Cúc [C] vàng cúc vàng [Gm] héo
Anh [Bbm] xa anh [F] xa ... xa
Nghe bài hát