Xin tạ ơn em

Sáng tác: Khê Kinh Kha | 166


Intro:[Dm][C]-[Dm][Am]-[Bb][F]-[C][Bb]-[F]

Xin cám ơn [F] đời cuộc đời đã [C] mang
Em đến trong đời [F] tôi em gieo mơ ước trong [Bb] đời
Em [Am] ươm cuộc tình mê say, cho [Dm] tôi xây mộng đời [Bb] dài
Cho [Gm] tôi một đời gắn [Am] bó trong tình lứa [F] đôi

[Bb] Em …em đã cho tôi ngày tháng mặn [Dm] nồng
Em đã cho [Am] tôi tình nghĩa vợ [Dm] chồng
Cho [F] tôi niềm tin cùng nổi [C] sống
[F] Em... em đã bên [Bb] tôi qua ngàn con [Gm] sóng
Em đã cùng [Am] tôi qua đêm thanh [Dm] vắng qua ngày gian [Gm] nan
Xin tạ ơn [C] em người [Am] tình [C] của đời [F] anh

Xin tạ ơn [F] em người tình muôn [Dm] thuở
Em đã cho [Gm] tôi từng ngày yêu [F] đương
Cho [C] tôi vạn ngàn âu [Bb] yếm
Cho [Dm] tôi nồng ấm gia [Am] đình
Cho [C] tôi con cái ngoan [Bb] hiền
Cho [Gm] tôi thiên đàng trần [C] gian

Xin tạ ơn [F] em người tình chung [Am] thủy
Xin tạ ơn [Gm] em vì em mà đời nhiều lẽ [Dm] sống
Vì [F] em mà đời nhiều hưng [Bb] phấn
Xin tạ ơn [Dm] em người [C] tình trăm [F] năm